Enflasyon muhasebesi uygulamasına Antalya’dan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine, böylelikle enflasyon muhasebesinin 2024 yılının birinci geçici vergi dönemini kapsamaması yönünde karar verildiği açıklandı. Ocak-Mart dönemi için düzenleme kapsamına giren mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Kararın firmalar için çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Düzenlemenin 31 Aralık 2024 bilançolarına uygulanmasının ekonomimiz açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz. Bu erteleme için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 yılı Temmuz ayında finansman konusunda iş dünyasının yaşadığı daralmanın reel göstergelerine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bankaya gidip kapasitemizi genişleteceğimizi, makine alacağımızı ve kredi kullanmak istediğimizi söylediğimizde karşılık göremediğimizi 2023 Temmuz ayında dile getirmiştik. Maliyetlerin arttığı bir ortamda finansmana ulaşamıyorsak, üretime ve faaliyetlere devam etmek pek mümkün görünen bir süreç olmayacaktı. Firmalarımızın enflasyondan korunması için enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi gerektiğine işaret etmiştik. Maliye Bakanımızın bugün bu konuda somut ve rasyonel adımlar atıyor olması bizim için çok değerli.”

“Erteleme olmasaydı, enflasyon muhasebesi servet vergisine dönecekti”

Geçici vergi uygulamasına tabi mükelleflerin erteleme olmasaydı, 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzenlemesi yapmak durumda kalacaklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Kredi yoğun çalışan firmalarımız, yaptıkları yatırımlar sonucunda bilançonun aktif tarafı genişleyeceği ancak krediler konusunda aynı revizyon yapılmayacağı için enflasyon düzeltmesi sonucunda ek vergi ödeyecekti. Yani bunlar her üç ayda bir verecekleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi sonucu ödeyecekleri vergilerin yanı sıra enflasyon düzeltmesi sebebiyle vergi matrahları artacaktı. Bu durumda enflasyon muhasebesi adeta bir servet vergisine dönecekti” ifadelerini kullandı.

“Düzenlemenin, yılsonu bilançolarına uygulanmasını istiyoruz”

Enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için 2023 hesap döneminin kapatılması gerekmesine rağmen birçok firmanın 2023 hesap dönemini kapatamadığını belirten Başkan Bahar, “Bu durumda, yüksek enflasyonun şirket finansal tabloları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılamadığından dolayı enflasyondaki artma eğiliminin firmaların satın alma güçlerini nasıl etkilediğine yönelik olarak düzenlemelerin yapılmasında da soruna neden olmaktadır” dedi. Enflasyon muhasebesinin şirketlerin çıkarttıkları nakit tutarını veya elde ettikleri nominal kazancı değiştirmeyeceğini kaydeden Başkan Bahar, “Ancak bunun finansal tablolara yansıması değişecektir ve bu değişiklik, mevcut finansal tablolar üzerinden yapılan analizleri veya değerlemede kısa yol olarak kullanılan çarpanları farklılaştırabilecektir. Dönemler arası finansal performansın anlamlı karşılaştırılmasını da zorlaştıran yüksek enflasyon, reel olmayan kazançlarının vergilendirilmesi, kar payı dağıtımına konu edilerek şirket öz kaynaklarının reel erimesi riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla, düzenlemenin geçici vergi dönemleri için değil, 2024 yılsonu bilançolarına uygulanmasının iş dünyamız açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz. Bu erteleme için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x